ฝันร้าย . . .

ฝันร้ายอาการฝันร้ายจะเกิดขึ้นในช่วงหลับฝัน (REM) มักเกิดตอนดึกมาก มักฝันเกี่ยวกับความรู้สึกกังวล ความกลัว ความรู้สึกถูกกดขี่บีบคั้นอย่างทารุณ หรือความรู้สึกอับอายขายหน้า พลาดหวัง ล้มเหลว โดยทั่วไปปัญหาเรื่องฝันร้ายไม่ค่อยมี ยกเว้นในรายที่เกิดขึ้นบ่อยมาก และมักฝันร้ายเรื่องเดิมๆ ซ้ำๆ อาจต้องเข้ารับการบำบัด ด้วยวิธีการวิเคราะห์และควบคุมความฝัน

 

 

          โดยทั่วไป การฝันร้ายเป็นครั้งคราวถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่สามารถเกิดกับทุกคนได้ ถือเป็นกลไกการตอบสนองของร่างกายต่อภาวะเครียดอย่างหนึ่ง แต่ถ้าเกิดบ่อยๆ เกิน 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ติดต่อกันมากกว่า 6 เดือนจะเรียกว่าฝันร้ายเรื้อรัง สำหรับฝันร้ายที่เกิดเป็นครั้งเป็นคราว แนะนำให้ปลอบให้กำลังใจ ความอบอุ่น อาจต้องระวังในรายที่มีอาการทางจิต ซึมเศร้า หรือมีความคิดที่จะฆ่าตัวตาย ควรปรึกษาจิตแพทย์ทันที

 

          นอกจากฝันร้ายจะเกิดจากสาเหตุข้างต้นแล้ว การรับประทานยาบางอย่างยังมีผลข้างเคียงต่อประสาท อันอาจก่อให้เกิดอาการฝันร้ายได้เช่นกัน ตามข้อมูลด้านการแพทย์ยาหลายชนิดที่เมื่อทานแล้วอาจทำให้เกิดฝันร้าย ได้แก่

1. ยาที่ใชัรักษาโรคความดันโลหิตสูง เช่น รีเซอร์ปีน กลุ่มต้านเบต้า

2. ยาในกลุ่มที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์โมโนเอมีนออกซิเดส

3. ยาที่มีฤทธิ์ต้านเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส เช่น ยารักษาต้อหิน

4. ยารักษากล้ามเนื้ออ่อนเปลี้ย ยารักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

5. ยารักษาโรคพาร์กินสัน เช่น เลโวโดปา

6. ยาแก้ภาวะซึมเศร้า เช่น กลุ่มไตรไซคลิก

7. ผลจากการหยุดแอลกอฮอล์ทันทีทันใด

8. ผลจาการหยุดยานอนหลับ เช่น กลุ่มบิทูเรต กลุ่มเบ็นโซไดอะเซพีนส์

การหยุดใช้ยาข้างต้นอาจช่วยลดหรือบรรเทาภาวะฝันร้ายได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนหยุดหรือลดปริมาณยาควรแจ้งหรือปรึกษาแพทย์ผู้ให้การรักษาก่อน . . .